Tietosuojaseloste

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) käsittelee palvelun (’’Palvelu’’) käyttäjien (’’Käyttäjien’) henkilötietoja. Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) säilyttää henkilötietoja Euroopan talousalueella.

Tässä Tietosuojaselosteessa ”Käyttäjä” tai ”sinä” tarkoittavat Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) Palvelua käyttäviä ajoneuvon kauppaprosessin osapuolia ja näiden edustajia sekä Palvelun muita Käyttäjiä.

Voimme päivittää ajoittain tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) verkkosivuilla. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Käyttäjien tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) toimii rekisterinpitäjänä Käyttäjien henkilötietoja käsiteltäessä. Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) toimii rekisterinpitäjänä.

2. HUDDLE FINLAND OY:N YHTEYSTIEDOT

0400-588148
asiakaspalvelu@autoturva.fi
Hollantilaisentie 36, 00330 Helsinki

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voit ottaa yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta.

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Keräämme ja käsittelemme Käyttäjistä seuraavia henkilötietoja sekä analytiikka- ja lokitietoja, kun käytät Palvelua:

Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot ovat henkilötietoja, joita Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) kerää suoraan sinulta. Voimme kerätä Käyttäjätietoja Käyttäjiltämme eri tavoin, esimerkiksi kauppaprosessiin kuuluvan sähköisen allekirjoittamisen perusteella. Huomaathan, että keräämme myös tietoja koskien maksutapahtumia ja maksuja, joita suoritat Palveluidemme kautta.

Käyttäjätiedot, jotka ovat välttämättömiä Palvelun käyttämiseksi

Seuraavien henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen on tarpeellista, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan sekä noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme.

Käyttäessäsi Palvelua, tulee sinun antaa meille seuraavat tiedot:

koko nimi
henkilötunnus
yhteystiedot
allekirjoitusprosessissa annetut valtuutukset
tieto käytetystä vahvan sähköisen tunnistuksen tavasta
allekirjoituksen aikaleimat
Muut tiedot
Käsittelemme myös muita tietoja, joita saatat antaa meille:

arvostellessasi Palveluitamme, tai
osana käytyä puhelin, sähköposti tai chat keskusteluamme.
Sinulta keräämiemme Käyttäjätietojen lisäksi käsittelemme Palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja, jotka kolmannet Palvelun tarjoajat antavat sinusta.

Analytiikkatiedot
Vaikka emme tavallisesti käytä analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, saatat joskus olla tunnistettavissa niistä joko suoraan taikka välillisesti yhdistettynä Käyttäjätietoihin. Näissä tapauksissa analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme niitä henkilötietoina.

Analytiikkatiedot, joita keräämme automaattisesti, kun käytät Palvelua tai vierailet siellä:

Käyttäjän IP-osoite
vierailun ajankohta
URL-reitti sivustolla
selaintyyppi
laitetyyppi
muu vastaava analytiikkatieto
Verkkoanalytiikkapalvelut:
Palvelu käyttää Google Analytics- palvelua analytiikkatietojen ja raporttien koostamiseksi verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa palveluitamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

Evästeet
Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) käyttää analytiikkatiedon keräämiseen ja säilyttämiseen eväste -teknologioita.

Eväste on pieni, Käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden Palvelun käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan palveluitamme ja paremmin palvelemaan Käyttäjiämme. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTEET

Tarkoitukset

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Tarjotaksemme palveluitamme ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme (käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) käsittelee henkilötietoja, jotta voimme tarjota Palvelun ja sen ominaisuudet sinulle sekä toteuttaa ajoneuvon kauppaprosessiin liittyvät Palvelun kautta tehdyt toimenpiteet sähköisellä Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n alustalla. Tämä sisältää allekirjoitusprosessissa annettujen valtuutusten ja niihin liittyvien henkilötietojen luovuttamisen valtuutuksessa mainitulle kolmannelle osapuolelle alla kohdassa ’’Henkilötietojen vastaanottajat’’ kuvatun mukaisesti.

TAI

Käytämme tietoja soveltuvin osin esimerkiksi maksutapahtumien käsittelemiseksi sekä tarjotaksemme yhteistyökumppaneillemme tarvittavat tiedot lisäpalvelujen hankkimiselle. Mikäli otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)

LAutoturva.fi (Huddle Finland Oy) käsittelee tietoja hallinoidakseen ja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa. Tämä käsittää tietojen käsittelemisen kirjanpitovelvollisuuksien noudattamiseksi ja tietojen tarjoamisen asianmukaisille viranomaisille, kuten veroviranomaisille.

Vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) voi käsitellä henkilötietoja oikeudellisten vaateiden, perinnän ja oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. Voimme myös käsitellä tietoja petoksen ja palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi.

Asiakasviestintään ja markkinointiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) voi käsitellä henkilötietojasi ottaakseen yhteyttä sinuun Autoturva.fi(Huddle Finland Oy):n Palveluun liittyvissä asioissa ja ilmoittaessaan Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n palveluita koskevista muutoksista.

Laadun parantamiseksi ja käyttötrendien analysoimiseksi (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä Palvelun käyttöä koskevia tietojasi parantaaksemme palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palvelun käyttöön liittyviä trendejä. Saatamme myös käyttää henkilötietoja asiakastyytyväisyyskyselyihin varmistaaksemme, että Palvelumme vastaavat toiveitasi. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn oikeusperusteet

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) käsittelee henkilötietojasi hoitaakseen sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutensa sinua kohtaan sekä hoitaakseen lainmukaiset velvollisuutensa. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen ja tarjoamme sinulle esimerkiksi helpot keinot kieltäytyä markkinointiviestinnästämme ja käytämme tietoja, joista sinua ei voida tunnistaa, aina kun se on mahdollista.

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Jaamme henkilötietojasi ainoastaan Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n organisaation sisällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

Henkilötietojen luovuttaminen ajoneuvon kauppaprosessiin osallistuvalle taholle

Palvelussa Käyttäjä voi antaa soveltuvia valtuutuksia pankilleen asuntokaupan toteuttamiseksi. Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) luovuttaa Käyttäjän allekirjoitusprosessissa antamaan valtuutukseen liittyviä henkilötietoja sille Palvelussa nimetylle taholle, jolle Käyttäjä on antanut kyseisen valtuutuksen.

Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin sekä jakaminen valtuutetuille palveluntarjoajille

Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten (kuten lisäpalveluita tarjoavan yhteistyökumppanin) on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin palvelun suorittamiseksi, tarjoamme tällaisille kolmansille osapuolille tietojasi käsiteltäväksi meidän lukuumme. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja käsiteltäväksi meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, kirjanpito-, myynti- ja markkinointipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme) sekä maksupalveluita tarjoaville palveluntarjoajille maksujesi käsittelyä varten.

Kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n lukuun, Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien, säännösten ja ohjeidemme mukaisesti, noudattaen asianmukaisia salassapitovelvollisuuksia ja turvatoimia.

Muistathan, että luovuttaessasi henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi Alustallamme olevan linkin kautta, henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omiin tietosuojaselosteisiin ja käsittelyperiaatteisiin.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos perustellusta syystä uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rikoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n tai Käyttäjiemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme sinulle tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Käyttäjille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja Autoturva.fi (Huddle Finland Oy):n ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen nimenomainen suostumuksesi. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa veloituksetta ottamalla meihin yhteyttä.

7. SÄILYTYSAIKA

Autoturva.fi (Huddle Finland Oy) ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palvelun tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

8. SINUN OIKEUTESI

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit nähdä tietosi pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi veloituksetta peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteytä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Vastustaminen saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai, kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Yllä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä yllä oleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista.

9. SUORAMARKKINOINTI

Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

10. VALITUKSEN TEKEMINEN

Mikäli Käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, hän voi tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu tietosuoja.fi. Vaihtoehtoisesti Käyttäjä voi tehdä asiasta valituksen asuinpaikkansa paikalliselle valvontaviranomaiselle.

11. TIETOTURVALLISUUS

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, vikasietoisuuden ja palautettavuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.